Um okkur

Um okkur

 Erindi eru samtök fagfólks á sviði uppeldis-, lýðheilsu- og menntunarfræða og hafa það hlutverk að miðla fræðslu og skapa almenna umræðu um málefni sem varða hag barna og ungmenna á öllum skólastigum. Samtökin leitast við að vekja athygli á mikilvægum málum líðandi stundar sem varða samskipti og líðan nemenda, velferðarhlutverk skólans og uppeldishlutverk foreldra/forráðamanna.

Þann 28. janúar 2016 var samskiptasetur Erindis opnað að Spönginni 37 í Reykjavík, en þar geta aðstandendur í eineltismálum fengið ráðgjöf og þjónustu frá fagaðilum.

Erindi er ekki rekið í hagnaðarskyni. Samtökin eru byggð á áhuga og eldmóði fagfólks sem starfar í fjölbreyttu skólaumhverfi og á vettvangi félagsþjónustu. Þessir aðilar þekkja mikilvægi þess að miðla fjölbreytilegri þekkingu, reynslu og sjónarmiðum í skólastarfi og vilja setja mark sitt á gæði þess. Þá leggja samtökin áherslu á að skapa samræðu á skólavettvangi sem sameinar krafta nemenda, foreldra/forráðamanna og fagfólks við að beita árangursríkum vörnum gegn hverskyns niðurbroti í samskiptum og hámarka vellíðan allra nemenda.

 Starfsemi Erindis hvílir á þeim manngildissjónarmiðum sem birtast í markmiðsgrein gildandi laga um grunnskóla og markmiðsgrein barnaverndarlaga, en jafnframt á þeim áherslum sem fram koma í almenna hluta Aðalnámskrár frá 2011 um ábyrgð og skyldur nemenda, starfsfólks skólans og foreldra.

Samskiptasetur Erindis býður einstaklingum, fjölskyldum og stofnunum upp á ráðgjöf og samráð í málum sem varða samskipti barna og unglinga. Erindi býður jafnframt upp á ákveðin fræðsluerindi hvert skólaár sem kynntir eru á heimasíðu samtakanna en einnig geta stofnanir og félagasamtök óskað eftir aðstoð þeirra við að útvega erindi og fyrirlesara um einstök málefni.